لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار تعداد اعطای تابعیت به پناهندگان ایرانی در جهان

آمار اعطای پناهندگی به پناهندگان ایرانی در دیگر کشورها نشان می‌دهد که در سال 2008 شاهد بیشترین میزان اعطای پناهندگی به ایرانیان بوده‌ایم. سال 2011 فقط به 46 نفر پناهندگی اعطاشده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

طبق آماری که آمارفکت از سایت رصدخانه مهاجرت ایران  به دست آورده است؛ آمار تعداد اعطای تابعیت به پناهندگان ایرانی در جهان از سال 2000 تا 2020 به ثبت رسیده است. در سال 2011 تنها به 46 نفر از پناهندگان ایرانی تابعیت اعطاشده است. پس از سال 2011 تعداد پناهندگان دریافت‌کننده تابعیت افزایش‌یافته است اما با همه‌گیری ویروس کرونا و تعطیلی سفارت‌خانه‌ها در سال 2020 تعداد این افراد دوباره کاهش‌یافته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمار نرخ خالص مهاجرت

آمار دانشجوهای خارجی در ایران براساس مقطع تحصیلی

آمار دانشجویان خارجی در ایران

برای خواندن مقاله آیا واقعا نرخ مهاجرت ایرانیان دوبرابر شده است؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2000 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

آمارهای مرتبط