لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی در ایران

آمار هزینه‌های نظامی ایران نشان می‌دهد که در سال 2020 نزدیک به 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی این سال به هزینه‌های نظامی اختصاص داده‌شده است.

برای درک بهتر مبلغ دقیق آمار امروز نیاز است تا آمار تولید ناخالص داخلی را نیز بررسی کرد.

طبق آماری که آمارفکت از سایت بانک جهانی به دست آورده است؛ بیشترین آمار هزینه های نظامی ایران مربوط به سال 1975 میلادی (1354 شمسی) است. در این سال بیش از 12 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های نظامی کشور اختصاص داده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون سیاست کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار کشورهایی با بیشترین هزینه های نظامی

آمار بودجه نظامی ایران

برای مطالعه مقاله آمار به چه کاری می‌آید؟ کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

1960 تا 2020

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط