لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار مرگ‌ و میر نوزادان در ایران

آمار مرگ‌ و میر نوزادان در ایران نشان می‌دهد که طی پنجاه سال گذشته تعداد مرگ‌ و میر نوزادان به شکل قابل‌ توجهی افزایش پیداکرده است.

آمار امروز را در آمارفکت بخوانید.

بر اساس آماری که آمارفکت از سایت datacommons به دست آورده است؛ نرخ مرگ‌ومیر نوزادان از 124.7 در سال 1971 به 123 در سال 2019 رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که تعداد نوزادان بیشتری نسبت به پنج دهه‌ی گذشته زنده می‌مانند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در حوزه‌ی جمعیت‌شناسی کلیک کنید.

آمارهای مرتبط:

آمار نرخ مرگ و میر ناشی از آلودگی ذرات معلق موجود در هوا

آمار سهم مرگ و میر بر اثر مصرف آب ناسالم در ایران

آمار مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای در ایران

برای خواندن مقاله 2 قرن درگیری با طاعون و نصف شدن جمعیت را از دست ندهید.

نمای کلی آمار

بازه آماری

1971 تا 2019

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط