لوگوی سورمه ای آمارفکت

آمار سهم جمعیت افراد خواهان ایجاد کسب‌ و کار شخصی از کل جمعیت 18 تا 64 ساله ایران

آمار افرادی که قصد شروع کسب‌وکار خود را در ایران دارند نشان می‌دهد که در سال 2017 نزدیک به 38 درصد ایرانیان تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار خود را داشته‌اند. به نظر می‌رسد تمایل ایرانیان برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود در سال 2009 و 2012 پایین‌تر از دیگر سال‌ها بوده است.

آمار امروز نشان‌دهنده درصد افراد 18-64 ساله است که قصد دارند طی سه سال یک کسب‌وکار را آغاز کنند. با توجه به آماری که آمارفکت از سایت ourworldindata جمع‌آوری کرده است؛ در سال 2016 نزدیک به 45.32 درصد از ایرانیان تمایل به راه‌اندازی کسب‌وکار خود در ایران را داشته‌اند که بیشترین میزان در طی بازه زمانی این آمار است.

مقاله “” را از دست ندهید.

برای مشاهده آمارهای بیشتر در حوزه اقتصاد کلیک کنید.

آمار اشتغال مردان در مقایسه با زنان در بخش کشاورزی

آمار مشارکت زنان در نیروی کار در مقایسه با نرخ باروری زنان

برای خواندن مقاله اشتغالزایی و چالش‌های آن-تفاوت کارآفرینی و اشتغالزایی کلیک کنید

نمای کلی آمار

بازه آماری

2008 تا 2017

تاریخ بروزرسانی

منبع

آمارهای مرتبط