لوگوی سورمه ای آمارفکت

درسته؛ اما | سرانه مصرف برق در ایران

کاور درسته اما برق
درسته اما مصرف برق

درسته ایران چهاردهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست

اما با فرض یکسان بودن جمعیت همه کشورها، ایران در رتبه 52 و در میانه جدول قرار می‌گیرد.