لوگوی سورمه ای آمارفکت

بزرگ‌ترین تولیدکنندگان برق کدام کشورها هستند؟

ویدئو تولید برق

ایران دوازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده برق در جهان است

طبق آمارهای جهانی در سال 2021، حدود 94 درصد تولید برق در ایران از طریق مصرف سوخت‌های فسیلی، 5 درصد انرژی‌های تجدیدپذیر و حدود 1 درصد از طریق انرژی هسته‌ای بوده است.