لوگوی سورمه ای آمارفکت

درباره‌ی طلاق در ایران چه می‌دانید؟

آمار طلاق در ایران

همزمان با گذار جوامع از شکل سنتی به شکل مدرن، تغییرات گسترده‌ای در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی آن‌ها به وجود آمد که جنبه‌های مختلف زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داد؛ خانواده نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان جامعه از این تغییر و تحولات در امان نبوده است.

از آنجایی که نهاد خانواده به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان هر جامعه شناحته می‌شود، از هم گسیختگی خانواده و بروز پدیده‌ی طلاق به عنوان یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی که هر جامعه با آن مواجه است به شمار می‌آید. این پدیده می‌تواند تبعات بعضاً جبران ناپذیری را با خود به همراه داشته باشد. امروزه شاهد افزایش تعداد طلاق در جوامع مختلف هستیم.

آمارهای موجود از پدیده‌ی طلاق در ایران که از سال 1375 تا 1400 به ثبت رسیده است نشان می‌دهد بیشترین نرخ طلاق در کشور طی سال 1385 به ثبت رسیده است. طی این سال حدود 0/3 درصد از کل جمعیت متأهل کشور طلاق گرفته‌اند. طبق آمارهای موجود کمترین نرخ طلاق در کشور طی این دوره‌ی زمانی در سال 1375 بوده است که حدود 0/06 درصد از کل جمعیت متأهلان کشور در این سال از هم جدا شدند.

آمار طلاق در ایران نشان دهنده این است که بیشترین نرخ طلاق متعلق به استان گیلان با 0/27 درصد طلاق بوده و پس از آن استان‌های کرمانشاه و خراسان رضوی با حدود 0/26 درصد قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد کمترین نرخ طلاق مربوط به استان سیستان و بلوچستان با نرخ 0/05 درصد بوده است. بالا بودن نرخ طلاق به عوامل مختلفی بستگی دارد می‌توان گفت به هر میزان که یک جامعه سنتی‌تر باشد نرخ طلاق در آن جامعه پایین‌تر خواد بود.

بر اساس آمارهایی که آمارفکت از وبسایت رسمی مرکز آمار ایران در سال 1400 به دست آورده است بیشترین میزان طلاق‌های کشور بر اساس طول مدت ازدواج در 4 سال اول ازدواج بوده است که نشان می‌دهد تعداد 67,099 طلاق در 4 سال اول ازدواج به ثبت رسیده است.

برای خواندن مقاله از هر ۱۰۰ ازدواج ۳۴ طلاق رخ می‌دهد کلیک کنید